Välkommen till Imex Terminal & Lager AB

Sedan 1996 erbjuder vi ett komplett utbud av terminaltjänster.
Vi är strategiskt placerade endast nån kilometer från APM Terminals.
Vi förfogar över 4500m2 varmlager , 3000m2 kallager samt ca 15000m2 gårdsyta.

Containerhantering stripp/stuff/transport
Godslagring
Ompackning
Tullager
Godkänd mottagare
Transportförmedling inrikes/utrikes

Inget är för stort eller för litet.
Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar så försöker vi finna lösningar på det mesta.

Samtliga uppdrag utförs enligt NSAB 2015 ansvar och bestämmelser med undantag för försäkringsplikt i §25 a.