Historik

Imex Lagerservice AB bildades
1996 av Thomas Niklasson och Mikael Sköldebring.
Vi startade upp i hyrda lokaler på Marieholmsgatan och sysslade huvudsakligen med hantering och lagring av importerade trävaror.
Under slutet av nittiotalet ändrades vår inriktning istället till containerstuff åt exportindustrin. ABB och Scania var två stora kunder.

År 2000 gick flyttlasset till Arendalsvägen där vi förvärvat vår första fastighet.
Utöver industriexport pysslar vi nu mycket med containerimport av konfektion
och bilar från USA.
2003 förvärvar vi vår nuvarande fastighet på Kärrlyckegatan och startar i och med detta ett kontorshotell. Fastigheten på Arendalsvägen förblir i vår ägo och hyrs nu delvis ut.

2007 bygger vi ut och välkomnar CMA Scandinavia AB som hyresgäst.
Fastigheten rymmer nu förutom Imex, fyra företag.
Stella Transport AB
CMA Scandinavia AB
TS Frakt
Dr Tezza AB

2008-2019 har det hänt mycket, bl a har vi förvärvat 2 fastigheter till på Kärrlyckegatan som några år senare avyttrats.
Vi har köpt till mark och utökat vår gårdsplan samt byggt ett nytt fint skärmtak för att kunna förvara mer gods under tak.
Vi har också anställt lite mer personal , bl a Joakim och Per som hanterar bokning av terminaltjänster.
Hyresgäster i vårt kontorshotell har kommit och gått under perioden och i skrivande stund har vi ca 75% av lokalytan uthyrd.
Vi har nu också bildat ett fastighetsbolag ,Ekstranden Fastighets AB ,som i första hand hyr ut bostäder till privatpersoner.