Info nytt företagsnamn

Från och med 2020-01-01 byter Imex Lagerservice AB namn , nytt namn blir Imex Terminal och Lager AB.
Nytt organisationsnummer får vi också:
559197-0883.
I övrigt är allt detsamma, adress, kontaktuppgifter och personal är oförändrat.